Sulu Yerden Isıtma Sistemleri

İnsanoğlu ısınma ve serinleme ihyacını her dönemde en iyi şekilde karşılama yolunu aramıştır. Yüzeyden ısıtma ve soğutma sistemleri de kullanılan bu yöntemler arasında yer almaktadır. İlk olarak M.Ö. 1200 yıllarında Güney Batı Anadolu'da yapılan kazılar sonucunda; Kral Arzowa'nın Antalya yakınında Perge'de inşa erdiği sarayında bu sistemi kullandığı anlaşılmıştır. Dünyanın farklı birçok yerinde değişik metotlarla kullanılmış yüzeyden ısıtma soğutma uygulamalarına rastlanmaktadır. Milattan önce Asya da, daha sonraki dönemlerde ise Roma imparatorluğunda kullanılan kang, dikang, ondol sistemlerinde çalışma prensibi, duvar veya döşeme al kanallardan sıcak havanın geçirilmesi prensibine dayanır .Günümüzde ise sıcak duman gazları yerine sıcak su geçirilmektedir.

Ayrıca Anadolu’da yaşayan çeşitli uygarlıklar yer ısısından faydalanacak şekilde evler inşa etmişler ve iklimlendirme çözümleri üretmişlerdir. İnsan yerleşiminin Paleolitik döneme kadar uzandığı Kapadokya bölgesinde bulunan mağaralar yer ısısını en iyi kullanım ve sürdürülebilirlik örneklerindendir.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 13.yy'da inşa edilen ve Birleşmiş Milletler Eğim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında, günümüzde kullanılır durumda olmayan yerden ısıtma sistemi bulunmaktadır. Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde 1228 yılında yapturılan ve Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun ElHamrası" olarak nitelendirilen tarihi cami ve hastanenin baş mimarı Ahlatlı Hürrem Şah, bu tarihi yapının ısıtmasını yaklaşık 100 metre ilerisine bulunan hamamın bacasından çıkan buharla sağlamıştır.

1900'lü yıllarda yüzeyden ısıtma uygulaması, daha da ilgi gören sıcak sulu ısıtma sistemleri ile hızlı bir gelişme içine girmiştir. Yerden ısıtmanın ülkemizde 1950'li yıllarda münferit ısıma şeklinde uygulanmaya başlandığını görmekteyiz. Bakır borular ile yapılan en belirgin uygulama Ankara'da 1970'li yıllarda inşa edilen Kocatepe Camii'dir.  Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri, temel prensip olarak kontrol edilen mahal sıcaklığını tavan, zemin ve duvar içerisine yerleştirilmiş panellerden ya da ıslak yapı içine gömülmüş borulardan şartlandırılmış su veya farklı bir akışkanın dolaşımı ile sağlandığı iklimlendirme sistemleridir. Bu sistemlerde ısıtma amacıyla ortama geçen ısı veya ortamdan serinletme için çekilen ısı büyük oranda ışınım ile transfer edilir;

Düşük sıcaklıkta Termal Konforun sağlanması, ısı transferi mekanizmalarının diğer sistemlere kıyasla daha üstün seviyelere taşınması gibi anahtar kıstasları beraberinde getirir.

Uluslararası düzeyde geçerliliği olan, binalarda enerji verimliliğini değerlendiren kurul ve kuruluşlar tarafından yapılan bina değerlendirmelerinde radyant ısıtma-soğutma sistemleri binaya ekstra puan kazandırmaktadır. Bu kurumlar tarafında sertifika hakkın kazanılan binalar hem birçok kriteri sağladığını kanıtlamakta hem de inşaat firmalarının kalite çıtasını yükseltmektedirler.

Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemlerinde; iklimlendirilen mahal içerisindeki insanlar; mahalin ısıtıldığını veya soğutulduğunu hissetmezler. Konfor şartlarının en yüksek düzeyde sağlandığı bu sistemde, yüzeyler arasındaki sıcaklık farkları azaltarak; aksi durumlarda meydana gelen konforsuzluk ortadan kaldırılır.

Radyant ısıtma soğutma sistemleri mahal içerisinde yer işgal etmediğinden kullanıcının aktif yaşam alanında herhangi bir yer kaplamaz. Mimari tasarıma yeni serbestlikler, insan sağlığı ve rahatlığı, mekan temizliği ve genel hijyen gibi bir çok konuda yeni boyutlar germektedir.

Radyant ısıtma-soğutma sistemleri, ak enerjinin değerlendirilmesinde, alternatif enerji ve yenilenebilir (örn: güneş enerjisi, jeotermal ve ısı pompası) enerji kaynaklarından yeterince yararlanma konularında ise rakipsizdir. Böylelikle milli kaynaklarımızın kullanılması, enerji kaynaklarımızın ve doğal çevrenin sürdürebilirliği açısından oldukça önemlidir.

Firmamız ısınma ihtiyacını hem konforlu hem de ekonomikolarak karşılayacak çözümler geliştirmiştir. 

Geri Dön